התקשרו אלינו לפרטים נוספים : 02-6520464

תקנון אתר סטודיו ומכון גדעון דן לכרטוגרפיה

www.studio-dan.biz

כללי

השימוש או הקניה באתר סטודיו ומכון גדעון דן לכרטוגרפיה (להלן "סטודיו דן") הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. לסטודיו דן עומדת הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מראש.
סטודיו דן (להלן: "המפיץ") זכה במכרז של משרד התחבורה – רשות התעופה האזרחית (להלן: "רת"א")להפצת פרסומי מידע תעופתי (להלן: "פמ"ת"). אתר האינטרנט מכיל חנות וירטואלית לצורך רכישת מנויים ומוצרי פמ"ת מרת"א על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל. האתר הינו בבעלות גדעון דן.

הזמנה

רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. כרטיסי האשראי המכובדים הינם:ויזה כ.א.ל, דיינרס, לאומי קארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס, VISA ו- MasterCard.

מחירים

המחירים המופיעים באתר כוללים את כל המיסים וההיטלים המתחייבים ע"פ חוק.
מחירי מוצרי הפמ"ת נקבעים על ידי רת"א. רת"א שומרת לה את הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.

אספקה ומשלוח

א. בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל ללא תוספת מחיר, כשירות ללקוח. אספקת המוצר תתבצע תוך עד 10ימי עסקים מיום ההזמנה לרוכשים פריטים ו/או מיום הגעת העדכונים החדשים מהדפוס – לבעלי מנוי.
בדואר אקספרס באמצעות דואר ישראל בתוספת תשלום של 60 ש"ח (עד 20 ק"ג). אספקה תוך 1-3 ימי עסקים.
בדואר EMS מהיר לחו"ל על פי מחירון דואר ישראל ובהתאם לזמני האספקה של היעד הנבחר.
סטודיו דן אינו אחראי על עיכובים במשלוח כתוצאה מתפקוד לקוי של דואר ישראל.
ב. איסוף עצמי ע"י הלקוח – יוכל להתבצע בחנות שבמשרד המפיץ בכתובת: מרכז ספיר 3, אזור התעשייה גבעת שאול,ירושלים. האיסוף יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 24 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר האלקטרוני (לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).
שעות הפעילות של החנות הפיזית הינן בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 18:00.

ביטול עסקה

א. ביטול עסקה בשל פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר שהוזמן ובין המוצר שהתקבל –
יחזיר המפיץ לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את  מחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם. כל זאת בתנאי שהצרכן יחזיר את המוצר הפגום למפיץ במהלך אותם 14 ימים וימצא כי הפגם לא נגרם על ידי הצרכן.
ב. ביטול עסקה מסיבות אחרות –
יחזיר המפיץ לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כל זאת בתנאי שהצרכן יחזיר את המוצר במצבו המקורי למפיץ במהלך אותם 14 ימים וימצא כי לא נגרם לו נזק.
במקרה שהתשלום בוצע בכרטיס אשראי ונגבה מהמפיץ תשלום עבור סליקת העסקה שבוטלה, רשאי המפיץ לחייב את הצרכן גם עבור התשלום שנגבה ממנו.
ג. אין בהוראות סעיפים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של המפיץ לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

שירות לקוחות

א. סטודיו דן מעמיד שירות לקוחות לצורך בירורים באשר לרכישה ואספקה. ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל: AIP@studio-dan.biz ונציגנו יחזור אליך תוך 24 שעות (לא כולל שבתות וחגים) במהלך שעות העבודה 10:00 עד 18:00 בימים א' – ה'.
ב. האחריות למוצרי הפמ"ת המפורסמים באתר חלה על רת"א. בנוגע לטעויות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, נא להביא את העניין לידיעת "משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית"
באחת הדרכים הבאות:
בדואר: ת.ד. 1101, קרית שדה התעופה, 70151
בטלפון: 03-9774666
בפקס: 03-9774598
בדוא"ל: aip@mot.gov.il

פרטיות ושמירת סודיות

האתר אינו שומר את פרטי האשראי של הלקוחות. אנו לא נעביר את פרטי הלקוחות לצד ג'.
פרטי הרכישה למעט פרטי האשראי נשמרים במערכת לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות.
פרטי הרכישה (למעט פרטי האשראי) נשמרים לצורך מתן השירותים ומועברים אך ורק למשרד התחבורה במסגרת הסכם הפצת הפמ"ת.

הגבלת אחריות

א. מוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמו שהם. מוצרי הפמ"ת שייכים לרת"א וסטודיו דן משמש כמפיץ בלבד. כל המידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לסטודיו דן על ידי רת"א, ונמצא באחריותה הבלעדית והמלאה. באם נפלה באתר טעות בתיאור המוצר, במחירו או בכל מידע אחר אזי הקובע הוא מחירון רת"א.ככלל, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
ב. סטודיו דן לא יישא באחריות, בשום מקרה, לנזק שנגרם עקב שימוש במוצרי רת"א שהופצו על ידו.
ג. האתר פועל ברשת האינטרנט ותלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי אינטרנט, תקינות שרתי אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. סטודיו דן אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי סטודיו דן, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל סטודיו דן או מי מספקיו או  כי ייפגע מכל סיבה אחרת, וסטודיו דן לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
ד. הינך משחרר בזאת את סטודיו דן מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
ה. רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סטודיו דן נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סטודיו דן אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את סטודיו דן מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד סטודיו דן ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת סטודיו דן, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי סטודיו דן להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ואם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

סמכות שיפוט

א. מוסכם בזה כי לבתי המשפט בירושלים תהיה סמכות שיפוט בקשר לסכסוכים הנובעים מהסכם זה.
ב. מוסכם בזה כי על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל.

התקשרו לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית 02-6520464